AUDIO

1. Sinoć sam te video  (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

2. Vidiš da sam lud   (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

3. Kada se probudim  (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

4. Reci kako da odem  (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

5. Kišni dan – oblaci boje mastila   (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

6. Samo gost i ništa više   (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

7. Koliko puta   (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

8. Ona je ta   (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

9. Tvoj   (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)

 

10. Kad ja pođoh na bembašu  (sa albuma: Vidi šta ću ti reći…)