Album: „Vidi šta ću ti reći…“

PRVI ALBUM pod nazivom „Vidi šta ću ti reći…“ bend REZERVNI PLAN izdao je za longPlay, tj. za jednu od vodećih izdavačkih kuća u Srbiji.

 

NASLOVNA STRANA
ZADNJA STRANA